Red Fotoğraf; LGBTİ
HABER

Redfotoğraf’tan sergiye davet var!

Haziran. 14, 2016  | gaiadergi.com | Fotoğraf Sergisi

Redfotoğraf’tan sergiye davet var!

Redfotoğraf’tan sergiye davet var! Redfotoğraf ve İstanbul LGBTi Dayanışma Derneği; yaşam hakkı gibi temel hak ve hürriyetler konusunda mağdur edilen LGBTİ bireyler için bu yıl 13-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7. Trans Onur Haftası ve 20-26 Haziran arası 24. LGBTi Onur Haftası kapsamında bir fotoğraf sergisi düzenleyecek. Sergiyi düzenleme amaçları ise LGBTi bireylerinin toplum içerisinde görünürlüklerini artırmak, eşitlik taleplerini dile getirmek, temel hak ve özgürlüklerini desteklemek.

Neden LGBTi?

“Temelinde önyargılar, gelenekler, dinsel inanışlar gibi düşünceler nedeni ile insanların kendileri gibi olmayanlara karşı sergiledikleri nefret söylemi ve ayrımcılık son yıllarda daha da bir görünür hal almıştır. Nefret söyleminin temelinde ırkçılık, etnik köken farklılığı, farklı cinsel yönelimlere ve cinsiyet kimliğine sahip insanlara karşı duyulan hisler vardır. Türkiye’deki siyasal partilerin ve karar vericilerin birçoğu, LGBTİ söz konusu olduğunda, etik ve politik yükümlülüklerin farkında değilmiş gibi bir tavır takınmaktadır. Hatta sık sık toplumsal-dinsel önyargılara yaslanarak doğrudan ayrımcılık içeren ifadelere başvurup, homofobiyi meşrulaştırmanın da ötesinde nefret söylemini körüklemişlerdir. LGBTİ bireyler cinsel yönelimlerinden ve cinsiyet kimliklerinden dolayı açık bir şekilde ayrımcılığa uğramaktadırlar.” (KAOS GL)

redfotograftan davet var

Red Fotoğgraf; LGBTİ

Ayrıca sergi açılışı sonrası “Trans But” adlı belgesel film gösterimi yapılacak, herkes davetli!

Sergide yer alan fotoğrafçılar; Ahmet Boyancı, Almila Kuş, Ali Baydaş, Ali Osman Abalı, Atilla Atala, Aylin Öztürk, Ateş Alpar, Bradley Secker, Cansu Alkaya, Çağdaş Erdoğan, Çiğdem Sakine Namlı, Damla Atak, Desislava Şenay Martinova, Diana Savina, Ekin Taneri, Enver Enli, Engin Şükrü Eroğlu, Engin Çolakoğlu, Fulya Çetin, Fulvio Bugani, Gülcan Ellialtı, Gül Ertunan, Gizem Sönmez, Haydar Taştan, Hakan Tosun, Hülya Polat, Hale Güzin Kızılaslan, İpek Tok, Kurtuluş Arı, Leyla Diana Gücük, Masis Üşenmez, Mads Nissen, Metin Ekinci, Metin Yoksu, Mehmet Burak Zülfikar, Meral Çınar, Nima Taradji, Nejla Dizen, Sultan Güneri Selda Öztürki Sakine Yıldıran, Sinan Emre, Şakir Sağlam, Volkan Yetilmezer, Yüksel Uygun, Yeşim Oğuz, Yeşim Ağaoğlu, Yurdal Bilgiç, Yasemin Atasoy, Yalçın Çakır.

Yazıya bağlantı; gaiadergi.com